MANAGEMENT

Za većinu projekata organiziramo izradu stroja, nadzor radova, kontrolu kvalitete, montažu, puštanje u pogon, kao i praćenje probnog rada. U suradnji s partnerima pružamo usluge programiranja PLC-a, projektiranja elektro ormarića i cjelokupnog softwearea za automatiku.

Mobirise